Vi parkerer for 2 milliarder

Du parkerer allerede for 6000 — 7000 kroner i året, og dyrere - mye dyrere - skal det bli.