Strid om antall jernbanespor

Sandnes kommune reagerer sterkt på at Jernbaneverket insisterer på å beholde en viss del av den gamle godsterminalen på Brueland som reservespor.