Mulig ulv

Statens Naturoppsyn har undersøkt en sau i Sirdal som er drept av et hundedyr. Gaupe er utelukket.