Kommunestyret i Sokndal

Samarbeidsblokken Kristelig Folkeparti, Høyre og Fremskrittspartiet fikk flertall på 12 av kommunestyrets 21 medlemmer.