• 65-årsjubilantene samlet på Kongsgårdtrappen fredag. Foran fra venstre: Aasta Bjørnestad (Henriksen), Henrik Krohn, Einar Dagsland, Målfrid Skadsheim Hansen (Skadsheim) og Ragnhild Øglænd (Astad). Litt foran med stokk står Andrew Magnusson. Bak fra venstre: Else-Helèn Bjørnskau (Omland), Anne Marie Fugelli (Anfinnsen), Lars Berge, Per Øglænd, Gerd Øglænd (Bjørnestad) og Wenche Egeland (Strand). I parentes er etternavnene jentene hadde da de gikk på gymnaset.

65-årsjubilanter fra Kongsgård

Våren 1946 tok 62 elever eksamen artium ved Kongsgård i Stavanger. Fredag møttes 13 av dem for å mimre om gamledager.