Særdeles ustø kjøring

Bilen dunket mot en stein på Lura, før den fortsatte mot Stavanger, den skjenet over i feil kjørebane, den havnet i grøfta og tok en kjapp tur innom en have.