• Laila Steine i Suldal Vekst var blant dei mange ryfylkingane som feira opninga av Nasjonal Turistveg Ryfylke med saft og kringle i dag. Heidi Hjorteland Wigestrand

Kringlefest i Ryfylke

I dag festar heile Ryfylke med kringler og saft for å feira at dei brune kringleskilta langs Nasjonal turistveg Ryfylke er komne opp. Turistvegtraseen går frå Oanes til Røldal.