• Lars Idar Waage

Mye gjennomkjøring forbudt på Kampen

Graving i Tanke Svilands gate fører til sterk regulering av trafikken gjennom Kampen til langt ut på høsten.