Strandkaien stenges

Strandkaien blir stengt fra 15. februar til 10. mai 2010. Strekning som vil bli berørt går fra den gamle utenriksterminalen til Stavanger Havnevesen.