• Merete Lundgård og Aina Hovden Lunde fra naturforvaltningen i Stavanger kommune og skytter Jonny Johansen ved den drepte elgen. Anders Minge

Elgen skutt i Hillevåg

Elgen trakk sitt siste sukk ved jernbanesporet i Hillevåg.