• Vikingskipet får enorme dimensjoner. Båtbygger Øystein Elgvasslien fra Geitbåtmuseet på Nordmøre (nærmest) holder her på med å tilpasse et såkalt oppsamlingsbord i vikingskipets akterstavn. Cato Guhnfeldt

Verdens største vikingskip sjøsettes i 2012

For første gang på nærmere 1000 år bygges et leidangsskip i Norge – hele 35 meter langt, med plass til 100 roere.