• Rolf Frøyland

– Trafikkfarlig skilting under veiarbeidet

Kjell Vestly reagerte på veiarbeidsskiltingen mellom Gravarsveien og Hanaveien i Sandnes. Torsdag ettermiddag lover Vegvesenet at skiltingen og veisikringen skal kvalitetssjekkes.