• Ole Imsland, dalig leder i RKK, Egon Sveistrup fra EIC Sønderjylland og Leif Knudsen, prosjektadministrator i RKK fra et tidligere møte. Rita Skjæveland

Kursbedrift fikk kompetansepris

Å dele på kompetansen gjør alle i næringsklyngen gode, det er filosofien bak Kompetansedelingsprisen som Næringsforeningen delte ut for tredje gang i dag.