• FOTO: Kristian Jacobsen

Nesten ingen ville møte kommunen

Bare fem av grunneierne i Gauselvågen dukket opp på kommunens informasjonsmøte om den vedtatte turstien.