• I forbindelse med en ny avtale mellom Stavanger kommune og et ennå ukjent vaktselskap, kuttes det timer med stasjonære vakter på legevakten. Pål Christensen

Legevakten kutter sikkerhetsvakter

For blant annet å kutte i utgiftene, reduserer Stavanger kommune antall timer der vaktmannskaper fysisk er til stede på legevakten.