– Ulovlig bonus til rådmannen

Bonus på 200.000 kroner til Bokns rådmann havner på fylkesmannens bord. Senterpartiet mener bonusen er ulovlig.