• De mange hendelsene hos Tide blir tema på møtet. Jonas Haarr Friestad

Kaller Tide inn til møte

Sjøfartsdirektoratet vil ha et møte med Tide for å gjennomgå hendelsene med rederiets båter den siste tiden.