Bøteraid ved politihuset

11 av 17 biler på Kirkegårdsveien mellom Politi¬huset og kapellet ved Lagård Gravlund onsdag i 13.30-tiden hadde fått 500 i parkeringsgebyr.