• Google maps

60 bomkroner fra Bryne til Stavanger

Har du ikke bombrikke, må du nå ut med 20 kroner i bompenger for hver enkelt passering