Kostet over 200.000 kroner å vinne 124.000 kroner

En tvistesak mellom selger og kjøper av en leilighet på Hana endte med at kjøper ble tilkjent 124.000 kroner i erstatning, men nær dobbelt så mye forsvinner før det kommer inn. Hvorfor?