• Fylkessamferdselsutvalget krever 34 avganger i døgnet for Tau-ferja. Fredrik Refvem

Krever 34 avganger i Tau-sambandet

Fylkessamferdselsutvalget krever 34 rundturer i Tausambandet, tre mer enn i dag.