Ja til bompenger

Et flertall i formannskapet i Bjerkreim vil at kommunestyret skal stemme ja til veipakken for Dalane.