• Colourbox

Babyboom i Rennesøy og Klepp

Rennesøy og Klepp kommune rager på toppen over høyest fødselsoverskudd i forhold til folketall i Norge. Vi har ikke hatt et så høyt fødselsoverskudd i landet på nesten 40 år, og islendingene inntar landet.