• Det ble nok et nei til Hooters-restaurant i Stavanger.

Nok et nei til Hooters

Sjøhuset Nilsen & Wold klaget på skjenkeavslaget til den planlagte Hooters-restauranten. Men politikerne lar seg ikke rokke.