• Heidi Hjorteland Wigestrand

Lange svev i Sauda

I Sauda finn me fylkets einaste store skihoppbakke. Jostein Hylen Solberg (15) er ein av svært få i Rogaland som veit korleis ein ter seg i ein 65-meters bakke.