Dyrestransport veltet på vei til Forus

Kjøretøyet inneholdt rundt 210 griser, og rundt 50 er døde.