• Fiskå Mølle i Strand lager bråk for naboene og nå vurderes støyskjerming. Pål Christensen

Støyavklaring etter påske

Naboer til Fiskå Mølle må vente til etter påske for å få svar på hvilke hus som får støyskjerming.