• Frp-ledelsens håndtering av Birkedal-saken er et tema for utvalget. Gorm K. Gaare

Frps etikkgransking klar etter valget

Et internt granskingsutvalg skulle nå ha lagt frem sin vurdering av hvordan Frp-ledelsen håndterte Birkedal–saken og partiets etiske retningslinjer. Dette er nå utsatt til oktober.