Barnehagesjefen vil sommerstenge

Barnehagesjefen bekrefter at hun vil foreslå å stenge barnehagene noen uker om sommeren. Politikerne må si ja eller nei før jul.