• Troms Offshore

Boikottvarsel til tingretten

Dei to slepebåtane under utanlandsk flagg som Kystverket har hyrt inn i Nord Norge, risikerar ikkje å bli boikotta i hamn før etter 4. mai.