• Pål Morten Borgli (Frp) ser ikke for seg bybane til Sandnes øst de neste 20 årene. Knut S. Vindfallet

Er Sandnes øst et blindspor for regionen?

Hvis bybane er målet, tror enkelte transportforskere at byveksten ennå i mange år må konsentreres i båndbyen Sandnes-Stavanger. Pål Morten Borgli (Frp) er enig.