Fylkesgrusvei 1

Sommervogna havnet på Fylkevei 1. Der har den ingenting å gjøre, i følge dagens solstikk fra Arnt Olav Klippenberg