Språkstudier legges ned på universitetet

Styret ved Universitetet i Stavanger (UiS) opprettholdt sitt styrevedtak fra februar i år og legger ned språkstudiene i tysk, fransk og spansk.