Hå-politikere er rystet og vil ha Inger-Tones sak på bordet

Inger-Tone ble sviktet av kommunen og fortjener en beklagelse og muligens erstatning, mener Hå-politikere. Kommunedirektør Anne Berit Berge Ims vil i første omgang møte Inger-Tone.

Kommunedirektør i Hå kommune Anne Berit Berge Ims vil gå grundigere inn i saken til Inger-Tone U. Shin.
 • Julie Teresa Rege Olsen
  Journalist
Publisert: Publisert:

– Det var grusomt å lese saken, sier Tone Elin Berge (Ap).

– Hun har krav på en beklagelse fra hjertet, mener Gunn Dalen Håland (H).

– Dette er en fryktelig trist sak. Jeg kan bare ane hvor redd hun må ha vært. Tomrommet av barnets stemme er påfallende i denne historien. Hvem snakket med henne?

Kommunedirektør Anne Berit Berge Ims i Hå forsøker å oppsummere sitt første inntrykk etter å ha lest saken om Inger-Tone U. Shin. Hun ble hentet fra Sør-Korea til Varhaug som 13-åring. Det velstående ekteparet som hentet henne, hadde to ganger fått avslag på å adoptere.

Da myndighetene oppdaget at Inger-Tone var hentet ulovlig, fikk ekteparet status som fosterforeldre. Det innebar at kommunen skulle føre tilsyn med hjemmet, men det finnes ingen dokumentasjon på at dette ble gjort.

Ims har sju år bak seg som kommunedirektør i Hå, men kjente ikke historien til Inger-Tone. Hun ble sterkt berørt, og tirsdag i forrige uke ringte hun Inger-Tone for å be om et møte.

– Jeg vil gjerne vite hvordan hun har det, hva hun forventer av kommunen og hva vi kan lære av dette. Nå vil jeg gjerne høre hennes stemme, sier Ims.

Inger-tone U. Shin har fått enorm respons etter at Aftenbladet fortalte omstendighetene rundt adopsjonen hennes.

– Trist, rystende, vondt

Politikerne i Hå mener saken til Inger-Tone bør få et etterspill.

– Jeg ble på samme måte som andre overrasket og overgitt da jeg leste historien. Jeg visste ikke at Inger-Tone kom hit uten å være adoptert, eller at ekteparet misbrukte den tilliten de etter hvert fikk. Det var opprivende lesing. Det gjør vondt å tenke på det hun har opplevd, sier ordfører Jonas Skrettingland (KrF).

Ordfører i Hå Jonas Skrettingland synes det er vondt å tenke på hva Inger-Tone har opplevd.

Han kjente heller ikke til at Inger-Tone anmeldte adoptivfaren for incest.

– Jeg leser i fredagsavisa at det er viktig for Inger-Tone å bli hørt og trodd, og det kan jeg levende forestille meg. Når det gjelder kommunens rolle den gang, er det vanskelig å kommentere eventuelle forsømmelser for mer enn 40 år siden ut ifra hva vi forventer av en kommune i dag. Samtidig ser vi at eventuelle forsømmelser har forårsaket mye vondt. Kommunen lyttet ikke til hennes stemme den gang, det skal vi gjøre nå, sier ordføreren.

Tone Elin Berge (Ap) vil ha en godt belyst sak til politisk behandling.

Ap-politiker Tone Elin Berge tok kontakt med kommunedirektør og ordfører straks hun hadde lest saken.

– Jeg mener vi må få en godt belyst sak til politisk behandling, der vi vurderer hva vi skal gjøre for Inger-Tone, sier Berge.

– Tenker du på erstatning?

– Jeg tenker erstatning, jeg gjør det. Det var helt forferdelig å lese saken. Jeg mener Inger-Tone er fullstendig sviktet av kommune og stat. Det har vært særdeles få trygge, voksne rundt henne, og jeg drar paralleller til barnehjemsbarna og deres tapte barndom, sier Berge.

Hun regner med at også Statsforvalteren blir koblet på når kommunedirektøren nå vil gå grundig inn i saken.

Gunn Dalen Håland (H): – Jeg sidestiller dette med menneskehandel.

– Kommunen bør be om unnskyldning

Saken gjør sterkt inntrykk også på Høyre-politiker Gunn Dalen Håland.

– Den sveiv i hodet hele natten og jeg måtte sende en melding til Inger-Tone. Hvordan kunne dette skje? Hvilke vurderinger har blitt gjort? Jeg sitter igjen med så mange spørsmål. Jeg sidestiller dette med menneskehandel. Her er det svikt i mange ledd, sier Håland.

Hun er glad kommunedirektøren har kontaktet Inger-Tone.

– Jeg er spent på hva som kommer ut av den samtalen og hva som skjer videre. Det minste vi kan gjøre er å beklage for den urett som har blitt begått. Inger-Tone har krav på en beklagelse fra hjertet, mener Håland.

Svein Høyland (S) har også lest artikkelen om Inger-Tone.

– Det var en voldsom trist og rystende sak. Jeg regner med at vi kommer til å snakke om saken i formannskapet tirsdag. Jeg har ingen umiddelbare tanke om hva vi som kommune skal gjøre i sakens anledning, sier Høyland.

– Dette var utrolig vondt og trist å lese. Selvfølgelig tenker jeg på den stakkars jenta og kvinnen som har gått gjennom dette, sier også Elisabeth S. Thunshelle (H).

– Dette er en veldig tragisk sak. Vi trenger flere opplysninger, og det regner jeg med at vi får. Deretter må vi sette oss ned for å diskutere hvordan vi skal håndtere saken videre. Dette må aldri skje igjen, sier Terje Mjåtveit (Hålista).

Mangler dokumentasjon

Det var andre krav til arkivering på 1970-tallet, og derfor mener kommunedirektør Anne Berit Berge Ims at viktige dokumenter kan være slettet. Hå kommune har for eksempel ikke funnet dokumentasjon på at fosterforeldrene til Inger-Tone ble fulgt opp med tilsyn, selv om fylkesmann i 1979 ba om utførlig rapport om «barnets tilpasning».

– Vi kan ikke med sikkerhet vite hvordan familien ble fulgt opp siden vi ikke har funnet dokumentasjon. Nå vil vi gå grundigere inn i denne saken, sier Ims.

Etter at Aftenbladet skrev om saken, har kommunen tatt nok en grundig sjekk av sine arkiver uten å ha funnet relevante dokumenter. Dermed gjenstår muligheten å snakke med folk som jobbet i kommunen for over 40 år siden.

– Kan det blir aktuelt?

– Jeg er usikker på om vi har hjemmel til å pålegge tidligere ansatte å snakke med oss. Jeg vil ikke utelukke at det blir aktuelt. Nå må vi gå en runde på hvordan vi skal forholde oss til dette.

Kommunedirektør Anne Berit Berge Ims sier hun nå vil undersøke grundigere hvilken rolle kommunen hadde den gang et ektepar på Varhaug først ble fosterforeldre og senere fikk adoptere Inger-Tone U. Shin.

– Kunne dette skjedd i dag?

– Nei. Mye har endret seg siden 1978. Vi jobber annerledes og mer på tvers av skole, PPT og barnevern. Samtidig har vi et lovverk som i større grad styrker barnets rettigheter, sier Ims.

– Sviktet Hå kommune Inger-Tone?

– Jeg tror mange gjorde så godt de kunne, men det kan se ut som om kommunen ikke snakket med Inger-Tone. Lovverket var annerledes den gang, gjentar Ims, og sikter til både adopsjonsloven og barnevernsloven.

«Barnets beste»

I dag skal barnets beste være det grunnleggende hensyn i alle saker som berører barn. Dette prinsippet gjelder også i adopsjonssaker.

Men allerede i adopsjonsloven som gjaldt i 1978, het det at adopsjonsbevilgning bare skulle gis dersom det var til det beste for barnet. Og man visste også at adopsjon av utenlandske barn kunne være ekstra krevende. I et rundskriv fra Sosialdepartementet het det blant annet: «Det vil kreves spesielle egenskaper hos adoptivforeldre for at barna skal kunne få nødvendig hjelp med å tilpasse seg norske forhold og så vidt mulig med å overvinne problemene».

Likevel ser det altså ut til at Hå kommune ikke førte tilsyn med ekteparet som hentet Inger-Tone uten lov.

I kommunale dokumenter kom det tydelig fram at ekteparet, som fikk status som fosterforeldre, mente det offentlige ikke hadde rett til å blande seg inn.

Kommunedirektør Ims mener kommunens ansatte i dag aldri ville latt seg påvirke av fosterforeldrenes motvilje.

Erstatning

– Kan Inger-Tone ha krav på erstatning?

– Jeg har ikke myndighet eller mandat til å si at kommunen skal betale erstatning. Det må eventuelt bli opp til politikerne, og vi er ikke der nå. I første omgang ønsker jeg et møte med Inger-Tone, deretter må vi lete videre etter flere svar, sier Ims.

Flere politikere har spurt hvordan kommunen skal håndtere saken.

– Først ønsker jeg å lytte til Inger-Tone og hennes forventninger til Hå kommune. Deretter må vi drøfte i fellesskap, sammen med politikerne, hvordan vi skal forholde oss til dette. Det er ikke slik jeg har forberedt en sak til kommunestyret på dette i nær fremtid. Jeg har snakket med noen politikere som bor her og som kjenner kommunen godt. Noen har ant at det kan ha vært noe som ikke stemte, men de ante ikke omfanget før saken ble omtalt i Aftenbladet, sier Ims.

Les også

 1. De ønsket seg en datter som kunne overta butikken og arve formuen. Slik ble det ikke.

 2. – Endelig tror folk på min historie

 3. – Forstår ikke hvordan dette kunne skje

 4. – Aldri hørt om noe som ligner denne historien

Publisert:
 1. Fosterhjem
 2. Hå kommune
 3. Adopsjon
 4. Barnevern

Mest lest akkurat nå

 1. Mange båtglade er innom denne gjestehavnen i Ryfylke hver sommer. Nå er den kåret til Norges beste

 2. Overskridelser skaper trøbbel for byggingen av nye SUS: – Ikke en veldig kjekk dag

 3. Flertall for å fjerne bompenger om natten og søndagen

 4. 18 fikk fartsbot i Sola

 5. Erik Ravnanger var overvektig og i elendig form før han møtte Benedicte Kristoffersen. Her er de på vei til sitt eget bryllup.

 6. Stor­skole på denne tomta det beste for bydelen