SV vil redde 255 barnehageplasser og skaffe 20 nye helsesøstre

Ved å øke eiendomsskatten får Stavanger SV 173 millioner kroner som de blant annet bruker på å styrke skolen, unngå nedlegging av barnehageplasser og 20 nye helsesøstre.

SV er det første partiet i Stavanger som har budsjettforslaget sitt klart. Gruppeleder Eirik Faret Sakariassen (i midten) presenterte det sammen med Ingrid Kristine Aspli og Paal Kloster.
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over seks år gammel

Hvis deres forslag blir vedtatt i bystyret. Men det blir det ikke. SV har bare 3 av 67 representanter.

– Den overordna profilen på vårt budsjett er «Ta kampen for et varmt samfunn». Ulikhetene øker. Det viktigste er hvordan vi behandler de som har minst, slik åpnet SVs gruppeleder Eirik Faret Sakariassen sin budsjettpresentasjon.

– Åtte prosent av alle barn i Stavanger, 2334 barn, lever i familier med lavinntekt. Det viktigste vi gjør for disse, er å stoppe økte egenbetalinger i SFO, barnehage og kulturskolen, fortsatte han.

– Vi vil skjerme de grunnleggende tjenestene for de yngste, eldste og de mest sårbare, sa Ingrid Kristine Aspli, SVs representant i levekårstyret.

Redde barn

SV setter av 12,5 millioner kroner til 20 flere helsesøstre:

– Det er et solid løft, men ikke noe luksus, mer «det skulle bare mangle». Stavanger mangler 19,5 stillinger for å komme opp på Helsedirektoratets minstenorm. En norm som ble satt i 2009, siden den gang har helsesøstrene fått flere oppgaver. Ti prosent av barn lever med vold i familien. Her er et enormt antall barn som ikke får den hjelpen de trenger. Helsestasjons- og skolehelsetjenesten er den eneste helsestjenesten som møter alle barn. De har kompetanse til å spørre om barnet er redd hjemme. Flere helsesøstre er viktig. Det handler i ytterste konsekvens om å redde liv, sa Aspli.

Det handler i ytterste konsekvens om å redde liv.

Skole og barnehage

Rådmannen har foreslått at skolene må effektivisere for ni millioner kroner og barnehagene for 4,9 millioner kroner. SV nuller ut disse kuttene. I tillegg styrker de skolebudsjettet med 10 millioner kroner i 2018 og øker det med fem millioner på toppen av dette hvert år framover i 4-års perioden.

- Med de ti millioner kronene kan vi beholde de 16 ungdomsskolelærerne som ellers ville ha forsvunnet, sier Sakariassen.

SV vil også bruke fem millioner kroner årlig «for at alle unger skal få en like god skolebibliotekar som Hilde på Våland skole»:

– Hun skaper leseglede, kjenner alle elever, vet hva de liker, og kjøper inn bøker som passer den enkelte, fortalte Sakariassen som kalte dette sin hjertesak.

Frida heter denne jenta som går i Roaldsøy barnehage, en av barnehagene som er truet av nedlegging.

Barnehagenes driftsbudsjett styrker de med fem millioner kroner årlig.

I tillegg vil de stoppe nedleggingen av 255 barnehageplasser. SV vil beholde alle avdelinger og alle barnehager og heller ha færre barn pr. voksen.

Rusomsorg: SV har også funnet penger (1,8 millioner kroner) slik at et svært vellykket miljøterapi/ettervernstilbud for rusmisbrukere kan fortsette. Flere av brukerne har tryglet politikerne om å beholde dette tilbudet som de mener er livsviktig for dem.

Eldreomsorg: SV vil ikke at 21 plasser skal stå tomme på nye Lervig sykehjem i 2018 og setter av i overkant 12 millioner kroner til det. I tillegg nuller de ut rådmannens «effektiviseringskrav» innen levekårsektoren og det såkalte «omstillingskravet» på 17,5 millioner for sykehjemmene i 2018.

Ni sykehjem har sansehager. I rådmannens budsjett står det at det ikke er penger til vedlikehold av disse, og at det derfor må vurderes å legge ned noen av disse. Det vil ikke SV og setter av en halv million kroner for å unngå nedlegging.

SV: Eirik Faret Sakariassen (i midten) Ingrid Kristine Aspli og Paal Kloster vil bruke mer penger på barnehage, skole og pleie- og omsorgstrengende. De øker eiendomsskatten med 173 millioner kroner årlig.

Nytorget

– SV elsker fortsatt Nytorget, forsikret Paal Kloster som var glad for at det nye tinghuset skal bygges på Bekhuskaien, ikke på Nytorget. SV foreslår å bruke 2,5 millioner kroner i 2017 og 5 millioner hvert år de tre neste årene til midlertidige og permanente tiltak som park, utescene og opprusting av utearealet til Metropolis.

Sykkelsatsing til 10 millioner kroner og utredning av kulvert over E39 ved Saxemarka, har også partiet med i sitt budsjett.

Her henter de pengene

For å få råd til alt dette, øker SV eiendomsskatten med to promiller slik at den kommer opp i fem promiller for bolig og seks for næring. For en bolig på 120 kvadratmeter tilsvarer det 200 kroner mer i måneden. De gir 173 millioner kroner mer i kommunekassa hvert år.

I tillegg tar SV ti millioner kroner fra de folkevalgte i likhet med det Ap har gått ut med tidligere(legger ned finansstyret, kutter honorarer og reiseutgifter), melder Stavanger ut av Greater Stavanger (på det sparer de snautt 8 millioner kroner årlig), tar økt utbytte i Forus Næringspark (fra 2018) og Stavanger Parkering.

I motsetning til rådmannen, vil SV bygge nye skole i Storhaug bydel denne perioden.

Dermed er det ikke penger igjen til nye klasserom og trafikksikringstiltak ved Jåtten skole, slik som flertallspartiene går inn for. Men SV, Ap og Miljøpartiet har satt av penger til nytt garderobeanlegg på Hinna Idrettspark.

Publisert: