• Bybanen er en lite lønnsom investering, samfunnsøkonomisk, viser en ny rapport.

Både buss og bil bedre enn bybane

Samfunnsøkonomisk kommer både bil og bussway på Nord-Jæren bedre ut enn bybane, viser nye beregninger fra Sintef og Statens vegvesen.