– Boligene blir dyrere

Dersom ikke Sandnes kommune når målene sine, tror boligformidlerne at prisene vil fortsette å vokse.