• Forsker Michel Verheul ved Bioforsk Vest i Klepp oppsummerer resultater som viser at tomatnæringen i kalde Norge gjør betydelige fremskritt. Cornlius Munkvik

Tomat-resultater i verdensklasse

Norske, det vil i hovedsak si rogalandske, tomater er nå blant verdens beste, hevder forskere og gartnernæringen. Avlingene er også svært høye.