• Det blir flere togavganger og mindre buss på strekninga mellom Sandnes og Egersund selv om det foregår utskiftning av kjøreledning på Jærbanen. Lars Idar Vaage

Mer tog og færre busser på Jærbanen

En liten gladmelding til alle dem som har måttet skifte fra tog til buss på strekninga Sandnes – Egersund på kveldene. Nå skal det bli mindre buss og mer togkjøring.