• Eidbjørg Søreide, Ragnar Bergesen Rygnestad, Katerina Jæger og Ine Garberg Hebnes håper på en varig løsning på nettverksproblemene i fylkeskommunen. Anders Minge

- Uhørt at elevene ikke har tilstrekkelig nettilgang

Flere politikere reagerer på at elevene ved videregående skoler får prøver og undervisning forstyrret av dårlig elevnett.