• Aud Signe Steinnes

Lensmannskontoret i Gjesdal får bestå - enn så lenge

Gjesdalbuene har varslet at de vil kjempe for å beholde lensmannskontoret på Ålgård. Kontoret får leve inntil videre.