• Skoene ble skitne, men Magnhild Meltveit Kleppa fikk tatt det første spadestikket for Ryfast. Flankert av Magnhild Næss og Håkon Norland.

Gul stripe koster milliarder

4–6 milliarder kroner er prislappen for en rassikker og trygg vei gjennom Ryfylke.