Røyk ved Boganes sykehjem

Brannvesenet rykket ut Boganes sykehjem etter å ha fått melding om røykutvikling.