• Olav Larsen fra Bryne fikk en torsk på 31,94 kilo. Privat

Se, torsken!

Olav Larsen fra Bryne fikk torsk på 32 kilo utenfor Lofoten.