• Brann i firemannsbolig på Sandnes i 2011. Alle de seks menneskene i huset kom seg ut. Pål Christensen

Brannvesenet: 2424 unødvendige alarmer

Rykende ferske tall fra Brannvesenet Sør-Rogaland IKS viser at det var 4444 hendelser i fjor. Over halvparten, 2424 alarmer, var unødvendige. Det vil brannsjefen ha slutt på.