• Jæren tingrett har dømt faren til åtte månaders fengesl og mora til 60 dagars fengsel. Knut S. Vindfallet

Løp etter sonen (7) med kniv

Faren straffa, slo og trua sine tre born gjentekne gonger. Mora trua sonen med kniv. Ekteparet frå Stavanger er no dømt til fengselsstraff.