• Hovedgata gjennom Jærens hovedstad og dette området foran M44 skal bli nye miljøgater, der biler og folk skal ha delt plass, ifølge den nye sentrumsplanen for Bryne vest. Geir Sveen

Setter bom for gågate på Bryne

Biler og folk skal fortsatt dele Storgata på Bryne. Det blir heller ikke bilfritt mellom byen og M44.