• Odd Oddsen Skjæveland fikk inkassovarsel tre uker etter opprinnelig forfall på en giro der det ikke stod hvor mye han skulle betale. Marit Hæreid

Parkeringsboten var 0 kroner, likevel fikk han inkassokrav

Odd Oddsen Skjæveland fikk parkeringsbot ved Maxi, men beløpet var null kroner på giroen. Seks uker senere mottok han inkassovarsel med krav om å innbetale 622 kroner.