• Vi gjør som vi lovet i valgkampen: Prioriterer det viktigste først. Det gjør vi samtidig som vi rydder opp i økonomien: Reduserer gjelda og øker overskuddet, er budskapet fra Frps fremste politikere i Stavanger: Ved bordenden: Gruppeleder Tore B. Kallevig. Fra høyre: Leif Arne Moi Nilsen, Sissel Stenberg, Atle Simonsen. Fredrik Refvem

Mer til barn, unge, eldre og funksjonshemmede fra Frp

Frp vil bygge et nytt dagsenter for psykisk utviklingshemmede, leie sykehjemsplasser i nabokommunene og kutte i sosialhjelp, kultur, politikerlønninger og "byråkrati".