Slapp fengsel på grunn av rasisme

Mannen erkjente at han slo fornærmede i ansiktet med knyttet hånd. Retten mener han handlet i berettiget harme.